معدن نمونه سازان جهت تکمیل تیم خود اقدام به استخدام می نماید.
در صورت تمایل به همکاری فرم زیر را تکمیل نمایید.
در صورت احراز شرایط مطلوب با شما تماس خواهیم گرفت.


  وضعیت نظام وظیفه

  سابقه محکومت قضایی

  آدرس محل سکونت

  تلفن همراه

  وسیله نقلیه شخصی جهت رفت و آمد

  آپلود فایل