همواره ارائه بهترین خدمات به شما مشتریان محترم کارخانجات نمونه سازان آفتاب را سرلوحه کارخود قرار داده ایم.

در همین راستا از خدمات مشاوره جناب آقای محسن هوشیاری در زمینه روابط کار بهره می بریم.

مشاهده صفحه اینستاگرام آقای محسن هوشیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این مسیر همچنین از حضور استاد بیات در مجموعه بهره میبریم.

امید آن است که بتوانیم بهترین خدمات را به شما همراهان عزیز نمونه سازان آفتاب ارائه دهیم.